Mediacopy

Οι ειδήσεις είναι εδώ

Ν. Νικολόπουλος: «Αναπάντητα τα «ξεροκέφαλα» ερωτήματα για την Λειτουργία του ΟΑΕΔ και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του»


από το Γραφείο Τύπου
Συνήλθε χτες στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στην Συγγρού η συντονιστική επιτροπή του Τομέα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του κόμματος, προκειμένου να αποτιμήσει τα αποτελέσματα της…
επίσκεψης στον ΟΑΕΔ που έγινε από τον πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, τον υπεύθυνο του Τομέα Εργασίας Ν. Νικολόπουλος και τον γραμματέα της Π.Ε. Α. Λυκουρέντζο. Στην σύσκεψη αποφασίστηκε μία σειρά από δράσεις ενώ σταθερή είναι η απόφαση να αναδειχθούν τα προβλήματα και τα ζητήματα εντός και εκτός Βουλής. Επίσης από τους βουλευτές του Τομέα Εργασίας πρόκειται να κατατεθούν σχετικές ερωτήσεις και ΑΚΕ για τα παρακάτω ζητήματα :

Αναπάντητα τα «ξεροκέφαλα» ερωτήματα για την Λειτουργία του ΟΑΕΔ και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του

Οι συνολικά 780.000 άνεργοι, την καλύτερη εποχή για τα Εποχικά – Τουριστικά Επαγγέλματα (Ιούλιος 2011), αναζητούν συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις.

Δικαιούνται ευκαιρίες για απασχόληση.

Τα πολλά προγράμματα, οι θηριώδεις προϋπολογισμοί, οι εκατοντάδες χιλιάδες «ωφελούμενοι» είναι οι διαρκώς επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές υποσχέσεις.

Κύριο χαρακτηριστικό η πλειοδοσία, η χαμηλή αποδοτικότητα και η αναποτελεσματικότητα όλων αυτών των πολιτικών.

Γιατί δεν έχουμε αποτελέσματα στο Μέτωπο της Ανεργίας;

Τι φταίει;

Ερωτήματα σχετικά με την οργάνωση του ΟΑΕΔ

Α) Υπάρχει σχεδιασμός για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού, προκειμένου αυτός να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ανέργων τη δεδομένη στιγμή και βέβαια τις μελλοντικές ανάγκες, λαμβανομένου υπόψη ότι στο άμεσο μέλλον σύμφωνα με τα γνωστά στοιχεία από την ελληνική οικονομία και αγορά, οι ανάγκες προσέλευσης των ανέργων στον ΟΑΕΔ θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες ;;

Β) Έχει διασφαλιστεί ο γρήγορος τρόπος είσπραξης του νέου πόρου που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα μέσω του μεσοπρόθεσμου για την ενίσχυση του λογαριασμού της ανεργίας, ώστε να αποδίδεται αυτός άμεσα στους ανέργους;

Γ) Έχει σχεδιαστεί η ολοκλήρωση των μηχανογραφικών διαδικασιών της λειτουργίας του Οργανισμού και αν η λειτουργία αυτή έχει προβλέψει τη διασύνδεσή της με τους άλλους φορείς (εμπλεκόμενους) στη διαδικασία λειτουργίας του Οργανισμού;

Παράδειγμα το ΙΚΑ, ο οποίος είναι ο φορέας είσπραξης του φόρου και που αφορά τον οργανισμό.

Μεγάλα ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων στην οικονομική κρίση. Η γενική παρατήρηση είναι ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έγκριση υλοποίησης και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής των συμβάσεων για τα έργα που προκηρύχθηκαν από τον ΟΑΕΔ καθώς επίσης και με τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25

1)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 50 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ.

Η υποβολή των αιτήσεων των επιχειρήσεων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2010.

Είχε αρχικό προϋπολογισμό 60.000.00€ και στην συνέχεια εξευρεθήκαν πόροι οι οποίοι ικανοποίησαν σχεδόν το σύνολο των αιτημάτων που είχαν γίνει.

Παρά ταύτα μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις με το σύνολο των επιχειρήσεων, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο και να πέσουν τα χρήματα στην αγορά και αφετέρου να βελτιωθεί και το επίπεδο γνώσης και κατάρτισης των εργαζομένων στον νέο οικονομικό περιβάλλον.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι περίπου 600 και εξ αυτών οι συμβάσεις έχουν σύμφωνα με πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΑΕΔ έχουν υπογραφεί περίπου 100.

Οι λόγοι της καθυστέρησης σύμφωνα με την διοίκηση είναι η έλλειψη προσωπικού.

Οι ουσιαστικοί λόγοι όμως της καθυστέρησης είναι η ανεπάρκεια της διοίκησης που προκήρυξε πρόγραμμα χωρίς να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από κοινοτικά κονδύλια.

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 1-25 ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Β’ 105810/14-02-2011. Αφορά στην κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα και η υλοποίηση του έργου αυτού γίνεται μέσω των εργοδοτικών ενώσεων των επιχειρήσεων.

Οι πόροι χρηματοδοτούνται από τις ίδιες επιχειρήσεις με παρακράτηση που γίνεται για την εργοδοτική εισφορά 0,45.

Έχουν υποβληθεί τα προγράμματα από όλους τους φορείς εκπροσώπησης στις 31/05/2011.

Τρεις μήνες μετά δεν έχουν ανακοινωθεί ποια προγράμματα έχουν εγκριθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των προγραμμάτων που υποβλήθηκαν στο έργο αυτό γίνεται από το μηχανογραφικό σύστημα.

Αυτό σημαίνει ότι λόγοι επίκλησης ανεπάρκειας προσωπικού δεν μπορούν για αυτό το έργο να γίνουν.

Συνέπειες της καθυστέρησης είναι η σμίκρυνση των πιθανοτήτων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και της διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ κάθε χρόνο υλοποιούνται τα προγράμματα 0,45 από τον ΟΑΕΔ, τα οποία αφορούν στις επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, για τις μικρές επιχειρήσεις η σημερινή διοίκηση του ΟΑΕΔ, το 2010 δεν εξέδωσε εγκύκλιο στερώντας την δυνατότητα στους εργαζομένους των μικρών επιχειρήσεων να καταρτιστούν .

3) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 10, Ν. 2874/2000)

· Με την αλλαγή που έχει απέλθει από τον ν. 3996, άρθρο 66.5.γ., δημιουργούνται τεράστια προβλήματα εφαρμογής.

4)ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Αναπάντητες παραμένουν για σχεδόν 2 χρόνια ενστάσεις που υποβάλλουν άνεργοι και επιχειρήσεις, λόγω αδυναμίας συντονισμού του όλου έργου. Η επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων περιπλέκει ύποπτα το όλο εγχείρημα, καθώς εκδίδει αποφάσεις, επί πανομοιότυπων περιπτώσεων διαμετρικά αντίθετες, τη δημιουργώντας τη βεβαιότητα ότι πρέπει να ερευνηθεί ακόμη και δικαστικά.

5)Το ΟΠΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ) γιατί ακόμη δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα… ;

Πότε θα γίνει η σύνδεση με το ΣΕΠΠΕ και το ΙΚΑ;

6)ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΕΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οι κάτοικοι των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών ταλαιπωρούνται προκειμένου να εισπράξουν επιδόματα ανεργίας ή να κάνουν χρήση των προγραμμάτων απασχόλησης, καθώς ο κ. Κικίλιας έχει εγκαταλείψει την πολιτική του προκατόχου του για διασύνδεση με τα ΚΕΠ.

7)Γιατί δεν έχει λάβει κανένα μέτρο η Διοίκηση για τους νέους 15 έως 18 ετών , που εγκαταλείπουν το σχολείο. Γιατί δεν συνέχισε το πρόγραμμα της προηγούμενης διοίκησης « Μια Αρχή Μια Ευκαιρία», που απευθυνόταν σε αυτούς ακριβώς τους νέους;

Tέλος, αξίζει και μια παρατήρηση σχετικά με τον διοικητή του ΟΑΕΔ κ Κικίλια με την ιδιότητά του και ως προέδρου της εταιρείας Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ.

Ο κ. Κικίλιας αδρανοποίησε πλήρως την ΕΚΑΕ καθώς δεν συγκαλούσε συνεδρίαση του ΔΣ, με αποτέλεσμα να μην απορροφηθούν κοινοτικοί πόροι 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Advertisements

Single Post Navigation

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: